torsdag 22 mars 2012

Nytt hos Skrotboken!

Idag börjar vi tänka på påsken hos Skrotboken. Vi har gjort alster inspirerade av en påskdikt av Joel Rundt. Jag tog fasta på en rad i dikten som jag gjorde en layout av. Så här blev den. Vindelälven, där jag tagit fotot, är ju en av de få outbyggda älvar som finns kvar i Sverige och den inspirerade även Evert Taube att göra "Änglamark".